Urz?dzenie, kt?re poka?e nam, ile tak naprawd? kosztuje nas tryb czuwania: telewizora, dvd, wierzy i innych tego typu urz?dze? elektrycznych. Dowiesz si?, ile kosztuje pracuj?cy komputer przez ca?? dob?.

Urz?dzenie potrafi mierzy? „ile pr?du” pobieraj? urz?dzenia do niego pod??czone. Pracuje w dw?ch trybach, w pierwszym mierzy 'stand-by’ czyli tryb czuwania, i tu moc mierzona jest poni?ej 35 Wat. W drugim trybie – trybie pracy, mo?na mierzy? moc do 2.300 Wat. Wystarczy pod??czy? urz?dzenie do gniazdka w ?cianie, nast?pnie do niego albo pojedyncze urz?dzenie, albo ca?y przed?urzacz, i juz wiesz ile kosztuje godzina pracy twojego komputera z monitorem, drukark?, g?o?nikami, skanerem i innymi cudami pod??czonymi do niego.

Cena urz?dzenia w Tchibo nie przekracza 40z?, o ile komu? uda si? zd?rzy? kupi? 🙁 mi si? nie uda?o.