Doładowania orange.

Doładowanie orange 20 minut.

Twój kod doładowujący: MS4A97

By odebrać pakiet minut w Orange wyślij ten kod z telefonu na kartę w sieci Orange na darmowy nr 80105. Regulamin: promocja.pepsi.pl