Drugie podejście do tego systemu i drugi raz problem z kontrolą temperatury na karcie ATI. Program smartdoctor nie uruchamia się, wykazując uparcie brak pliku eio.dll – oczywiście plik jest, w lokalizacji tam gdzie powinien. Próby poprawki wpisu w rejestrze systemu nie odniosły skutku. Zmiany nazwy tego pliku i modyfikacje dalsze rejestru również. Uruchamianie w trybie administratora i trybie zgodności np z systemem vista – porażka w dalszym ciągu.

Za pierwszym razem wyłączyłem kontrole podpisu sterowników i zainstalowałem wersje smartdoctor 5.25

Tym razem postanowiłem, że nie wyłączę kontroli podpisu sterowników.

Moje rozwiązanie:

  1. Zainstalowałem sterowniki do ATI
  2. Restart
  3. Ustawiłem uruchamianie w trybie administratora dla instalatora GamerOSD (plik poniżej)  (klikamy prawym klawiszem na pliku setup.exe, wybieramy opcje Właściwości, potem zakładkę Zgodność, zaznaczamy opcję Uruchom jako administrator – klikamy ok)
  4. zainstalowałem GamerOSD 3070210_Win7Vista3264
  5. restart
  6. Ustawiłem uruchamianie w trybie administratora dla instalatora SmartDoctor (plik poniżej) (j.w.)
  7. zainstalowałem SmartDoctor 554
  8. restart

Działa. Bez czarów w rejestrze i zmian UAC i kontroli plików.

Do rozpakowania plików potrzebny będzie program 7zip