Ma?a powt?rka dla tych co do matur si? przygotowuj?.

FALL OUT OF THE PENIS – WYPA?? Z INTERESU

HIGHWAY TO HELL – AUTOSTRADA NA HEL

NEVER ENDING STORY – BARDZO D?UGIE ZAS?ONY

DON’T MAKE A VILLAGE – NIE R?B WIOCHY

SHIT IS GOING AROUND ME – G**** MNIE TO OBCHODZI

HE WAS IN WARSAW – BY?, WOJN? WIDZIA?

I TOWER YOU – WIERZ? CI

DON’T TEAR YOURSELF – NIE DRZYJ SI?

GLASGOW – SZK?O POSZ?O

I’LL ANIMAL IT TO YOU – ZWIERZ? CI SI?

I THANK YOU FROM THE MOUNTAIN – DZIEKUJ? Z G?RY

PENIS IS WALKING AROUND ME – CH** MNIE TO OBCHODZI

GO OUT ON PEOPLE – WYJ?? NA LUDZI

IT’S AFTER BIRDS – JU? PO PTAKACH

WITHOUT SMALL GARDEN – BEZ OGR?DEK

I’M FROM BEEFTOWN- JESTEM Z WO?OMINA

VILLAGE KILLED BY DESK – WIOSKA ZABITA DECHAMI

UNIVERSAL PREGNANCY LAW- PRAWO POWSZECHNEGO CI??ENIA

I SEE IN BOAT – WIDZEW ??D?

BRAIN TIRE FIRE – ZAPALENIE OPON M?ZGOWYCH

TO GO TO THE SECOND PAGE OF THE STREET – PRZEJSC NA DRUG? STRON? ULICY

DO YOU DIVIDE MY SENTENCE – CZY PODZIELASZ MOJE ZDANIE

HERITAGE OF PRICES – SPADEK CEN

TO MAKE THE PROFIT ON TIME – ZYSKA? NA CZASIE

RAILWAY ON YOU – KOLEJ NA CIEBIE

TO DIVORCE THE FACTS – ROZWODZI? SIE NAD FAKTAMI

CAN YOU THROW ME UP – MO?ESZ MNIE PODRZUCI?

MY GIRLFRIEND IS VERY EXPENSIVE TO ME – MOJA DZIEWCZYNA JEST MI BARDZO DROGA

POST HIM SHOPING – WYS?A? GO NA ZAKUPY

GARDEN SCHOOL BAND – ZESP?? SZK? OGRODNICZYCH

LITTLE BUSINESS OF MOVEMENT – KIOSK RUCHU

FUGITIVE OF CIRCUMSTANCES – ZBIEG OKOLICZNO?CI

TOM DIVIDED THEIR LOTTERY COUPON – TOM PODZIELI? ICH LOS

COFFE ON THE TABLE – KAW? NA LAW?

FIRST FROM THE STORE – PIERWSZY Z BRZEGU

COIN PAINTINGS – OBRAZY MONETA

SERIOUS MUSIC CONCERT- KONCERT MUZYKI POWA?NEJ