Jako, że mistrzostwa Europy tuż tuż, a my tam pierwszy raz zaproszeni, i do tego mając na uwadze nasze różne wpadki z hymnem – przytaczam słowa hymnu. Jako ciekawostkę, przytoczę też słowa oryginalnego rękopisu autora Hymnu, niejakiego Wybickiego Józefa.Mazurek Dobrąwskiego Jeszcze Polska nie zginęła,Kiedy my żyjemy.Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemy.Marsz, marsz Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za twoim przewodemZłączym się z narodem.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,Będziem Polakami.Dał nam przykład Bonaparte,Jak zwyciężać mamy.Marsz, marsz…Jak Czarniecki do PoznaniaPo szwedzkim zaborze,Dla ojczyzny ratowaniaWrócim się przez morze.Marsz, marsz…Już tam ojciec do swej BasiMówi zapłakany —Słuchaj jeno, pono nasiBiją w tarabany.Marsz, marsz…A poniżej wersja oryginalna (czy dobrze rozumiem, że nasz hymn jest coverem? )Jeszcze Polska nie umarła,kiedy my żyjemy.Co nam obca moc wydarła,szablą odbijemy.Marsz, marsz, Dąbrowskido Polski z ziemi włoskiza Twoim przewodemzłączem się z narodem.Jak Czarnecki do Poznaniawracał się przez morzedla ojczyzny ratowaniapo szwedzkim rozbiorze.Marsz, marsz, Dąbrowski…Przejdziem Wisłę przejdziem Wartębędziem Polakamidał nam przykład Bonapartejak zwyciężać mamy.Marsz, marsz, Dąbrowski…Niemiec, Moskal nie osiędzie,gdy jąwszy pałasza,hasłem wszystkich zgoda będziei ojczyzna nasza.Marsz, marsz, Dąbrowski…Już tam ojciec do swej Basimówi zapłakany:”słuchaj jeno, pono nasibiją w tarabany.”Marsz, marsz, Dąbrowski…Na to wszystkich jedne głosy:”Dosyć tej niewolimamy Racławickie Kosy,Kościuszkę, Bóg pozwoli.”Wersja instrumentalna pobrana z http://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski